Školská rada

Ustanovení Školské rady

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při škole k 1.1.2006 ustavena Školská rada. Její členové (zástupci rodičů, pedagogů a zřizovatele školy) se mohou podílet na správě školy podle ustanovení §167 výše uvedeného zákona.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členové školské rady

Zástupci zákonných zástupců žáků

Mgr. Michaela Plhová – předseda

MUDr. Dana Matoušková

Zástupci pedagogů

Mgr. Darja Pejchalová
darja.pejchalova@zszm.cz 

Mgr. Magda Pomajzlová
magda.pomajzlova@zszm.cz

Zástupci zřizovatele

Ing. Martin Karas
martin.karas@mmp.cz

Mgr. Ondřej Šebek

Zápisy z porad

Zápisy z porad naleznete v dokumentech ke stažení.