Kontakty

Údaje školy

Název Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
Adresa nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice
48161136
Datová schránka 79fhqhx
Bankovní účet 2699660/0300 (ČSOB – Československá obchodní banka, a. s.)

Vedení a kontaktní osoby

o

Funkce Jméno E-mail Telefon
Ředitelka Mgr. Bc. Jarmila Staňková jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 466 798 574
Zástupkyně Mgr. Jiřina Petráková jirina.petrakova@zszavodumiru.cz 466 798 576
Sekretariát Jana Matějková sekretariat@zszavodumiru.cz 466 798 570

Ekonomka Mgr. Lenka Krištofíková, MBA ekonom@zszavodumiru.cz 466 798 575
Školní družina skolni.druzina@zszavodumiru.cz 603 444 843
Knihovnice Mgr. Ludmila Barvířová
Vedoucí školní jídelny Dagmar Havlová jidelna@zszavodumiru.cz 466 798 582
Školník Pavel Škvrna skolnik@zszavodumiru.cz
Výchovný poradce PaedDr. Petra Jíchová petra.jichova@zszavodumiru.cz
Metodik prevence Mgr. Ondřej Zavoral ondrej.zavoral@zszavodumiru.cz
Školní psycholožka Mgr. Andrea Malinová 734 498 731

 

Pedagogové

Třída Jméno E-mail
1.A Mgr. Milena Drahokoupilová milena.drahokoupilova@zszavodumiru.cz
1.B Mgr. Ladislava Konrádová ladislava.konradova@zszavodumiru.cz
2.A Mgr. Vladimíra Gwozdiaková vladimira.gwozdiakova@zszavodumiru.cz
2.B Mgr. Alžběta Hůlová alzbeta.hulova@zszavodumiru.cz
3.A Mgr. Petra Belejová petra.belejova@zszavodumiru.cz
3.B Mgr. Martina Kloboučníková martina.kloboucnikova@zszavodumiru.cz
4.A PaedDr. Petra Jíchová petra.jichova@zszavodumiru.cz
4.B Mgr. Hana Erbenová hana.erbenova@zszavodumiru.cz
5.A Mgr. Kateřina Halámková katerina.halamkova@zszavodumiru.cz
5.B Mgr. Naděžda Kolísková nadezda.koliskova@zszavodumiru.cz
5.C Mgr. Marta Jenčíková marta.jencikova@zszavodumiru.cz
Třída Jméno E-mail
6.A Mgr. Markéta Mourová marketa.mourova@zszavodumiru.cz
6.B PaedDr. Ivana Valešová ivana.valesova@zszavodumiru.cz
6.C Mgr. Lenka Korchňáková lenka.korchnakova@zszavodumiru.cz
7.A Mgr. Alena Polednová alena.polednova@zszavodumiru.cz
7.B Mgr. Magda Pomajzlová magda.pomajzlova@zszavodumiru.cz
7.C Jana Šimůnková jana.simunkova@zszavodumiru.cz
8.A Mgr. Eva Novotná eva.novotna@zszavodumiru.cz
8.B Mgr. Markéta Bucharová marketa.bucharova@zszavodumiru.cz
8.C Mgr. Dana Hartlová dana.hartlova@zszavodumiru.cz
9.A Mgr. Jana Rašková jana.raskova@zszavodumiru.cz
9.B Mgr. Iva Strolená iva.strolena@zszavodumiru.cz
9.C RNDr. Blanka Hrubá blanka.hruba@zszavodumiru.cz
Funkce Jméno E-mail
Učitel Mgr. Ondřej Zavoral ondrej.zavoral@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Naděžda Burešová nadezda.buresova@zszavodumiru.cz
Učitelka, vychovatelka Mgr. Jana Chmelařová jana.chmelarova@zszavodumiru.cz
Učitelka Petra Jirovská petra.jirovska@zszavodumiru.cz
Učitelka Ing. Ilona Vašková, PhD ilona.vaskova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Martina Holčapková martina.holcapkova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Darja Pejchalová darja.pejchalova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Anna Kučerová anna.kucerova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Renáta Šimková renata.simkova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Jaroslava Potůčková jaroslava.potuckova@zszavodumiru.cz
Učitelka Dana Vosyková dana.vosykova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Bc. Veronika Kubrychtová veronika.kubrychtova@zszavodumiru.cz
Učitelka Mgr. Kateřina Novotná katerina.novotna@zszavodumiru.cz
Funkce Jméno E-mail
Vedoucí školní družiny Lenka Buřvalová, DiS. lenka.burvalova@zszavodumiru.cz
Asistentka pedagoga Andrea Vomlelová
Asistentka pedagoga Kateřina Barvová
Asistentka pedagoga, vychovatelka Monika Kučerová
Školní asistentka Jana Barvová
Učitelka, vychovatelka Mgr. Jana Chmelařová jana.chmelarova@zszavodumiru.cz
Vychovatelka Jana Komárková
Vychovatelka Michaela Mudrochová
Vychovatelka Renáta Samková, DiS.