Školní tělocvičny

Pronájem

Možný pronájem tělocvičen od října 2021.

Poskytujeme pronájmy ve dvou tělocvičnách, malé a velké. Tělocvičny se pronajímají jen ve dnech školního vyučování, tedy mimo soboty, neděle, svátky a prázdniny. Smlouva se uzavírá vždy na kalendářní pololetí.

Cena za hodinu pronájmu činí 290,- Kč. Platba se provádí buď na číslo účtu 2699660/0300 nebo v hotovosti v kanceláři školy (v dopoledních hodinách).

Objednávky termínů se mohou zasílat na adresu: kancelar@zszm.cz.

Kontaktní osoba na pronájmy: Jana Matějková, tel.: 466 798 570

Správce tělocvičny: Pavel Škvrna, tel.: 739 231 789  (ne objednávky, pouze provozní záležitosti)

Řád tělocvičen

 1. Žáci nesmějí vstupovat do tělocvičny bez učitele (čekají na vyučujícího v šatně).
 2. Bez povolení, poučení vyučujícího TV nesmějí používat žádné nářadí ani náčiní.
 3. Nářadí musí být do nářaďovny uklizeno na stejné místo, kde bylo před použitím.
 4. Zakazuje se dělat na šplhacích lanech uzly. Tyče na šplh a provazy je také nutné uklízet.
 5. Žáci si neberou pomůcky z jednotlivých kabin bez přítomnosti vyučujícího TV.
 6. Žáci nesmí sami zapínat osvětlení tělocvičen, ani používat magnetofon.
 7. Není dovoleno hrát v prostorách tělocvičny kopanou s jiným míčem, než je míč na sálovou kopanou.
 8. Při cvičení používejte vhodné oblečení a sportovní obuv, která nezanechává stopy. Je přísně zakázáno používání kopaček. Učitelé i vedoucí všech oddílů musí pečlivě kontrolovat přezouvání do tělocvičen.
 9. Cvičenci v kroužcích a oddílech smí vstupovat do tělocvičny pouze s vyučujícím a vedoucím.
 10. Sportovní nářadí lze vydávat a uklízet pouze za dohledu vyučujícího a vedoucího – na svá místa.
 11. Lavičky nechávejte uloženy u stěny tělocvičny. (Pokud někomu překáží při hře, odstraňte si je, ale pak je vraťte na původní místo). Nenechávejte je nahoře u oken – malé děti je nedokáží sundat.
 12. Velké molitanové matrace vždy vracejte do nářaďovny ve velké tělocvičně.
 13. V tělocvičnách a  šatnách  udržujte pořádek a čistotu, nejsou povoleny nápoje v otevřených nádobách.
 14. Vedoucí kroužků a oddílů, kteří končí večer cvičení, zodpovídají za to, že budou zavřena okna v šatnách a v tělocvičnách.
 15. Osobní a cenné věci odevzdávejte do kabinetu TV před vstupem do tělocvičny.