ZŠ Závodu míru

informuje

PF 2022

PF 2022

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE...

pokračovat ve čtení

Zaměření školy

Specifikem naší školy je rozšířená výuka jazyků.

Škola je součástí života, na který se snažíme žáky připravit. Vedeme je k samostatnosti v myšlení, efektivní komunikaci, schopnosti řešit problémy, smyslu pro povinnost, spolupráci, k toleranci a respektování ostatních. Škola si zachovává širokou nabídku volnočasových aktivit a zájmových kroužků s cílem harmonického rozvoje osobnosti dítěte a vědomím toho, že škola není pro žáky pouze budovou, kde se vzdělávají, ale tráví zde i svůj volný čas.

Škola je otevřená všem, žákům i rodičům a široké veřejnosti. Pokládáme za velmi důležité zapojit rodiče do života školy, zajímají nás jejich názory a připomínky. Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.

V

Bezbariérový přístup

Disponujeme širokými vstupy, vertikální zdvižnou plošinou a bezbariérovými toaletami.
V

Klidné prostředí

Budova školy se nachází uprostřed zeleně, zvyšuje tak dopravní bezpečnost dětí při pohybu mimo ni.
V

Sportoviště

Dvě tělocvičny a hřiště, které jsou přístupné nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
V

Knihovna

Slouží jako studijní a relaxační centrum. K výběru je beletrie, odborná literatura, časopisy i hry.
V

Cizí jazyky

Angličtina od 1. třídy, další jazyk od 4. třídy. Na výběr je němčina, ruština, španělština nebo francouzština.
V

Odborné učebny

Naše učebny chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky a počítačů jsou moderně vybavené.