Škola informuje

6. 9. 2021

Žáci přijatí do ŠD (4.třídy)

Na základě vyhodnocení zápisních lístků oznamujeme, že do školní družiny jsou přijaté tyto děti:

Osobní číslo:

001, 002, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 018, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 030, 604

031, 032, 034, 035, 037, 038, 042, 053, 055, 058, 059, 060