Škola informuje

9. 9. 2021

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 14. 9. 2021 Vás všechny zveme na třídní schůzky, které začínají v 17.00 hodin v kmenových třídách.

V hale školy budou probíhat volby zástupců zákonných zástupců žáků do ŠKOLSKÉ RADY.

https://www.zszm.cz/2021/09/volby-do-skolske-rady/

Prosíme všechny, aby ve vnitřních prostorech nosili ochranu dýchacích cest.

Jarmila Staňková, ředitelka školy