Škola informuje

9. 9. 2021

Pěvecké sbory na ZŠZM

Vážení rodiče,

na naší škole zpívá a koncertuje již 50 let dětský pěvecký sbor Skřivánek.

V současné době pracuje v těchto dvou odděleních:

Broučci – přípravné oddělení pro děti od 1. do 4. třídy. Vystupuje samostatně i na společných akcích se starším oddělením.

Skřivánek – pro žáky od 10 do 16 let. Koncertuje nejen v Pardubicích a v Praze v chrámu sv. Víta, ale i na zahraničních festivalech a soutěžích (Německo, Anglie, Skandinávie a pod).

Vedle pravidelných koncertů nastudoval a úspěšně uvedl Skřivánek i několik původních muzikálů např. Kolumbus – Cesta k nesmrtelnosti, Vita Caroli, Vodnické pohádky, Švédové před branami Pardubic a další.

Ve sboru si děti osvojují správné pěvecké návyky a dýchání, rozšiřují si hlasový rozsah, zlepšují výslovnost nejen v češtině. Tříbí si cit pro rytmus, hrají na jednoduché rytmické nástroje, projdou taneční průpravou. Zároveň získávají jistotu ve vystupování před lidmi, sdílejí radost ze společné práce a úspěchů.

Zkoušky sborů:

Broučci: středa 12.45 – 14.15 (sbormistryně Petra Jirovská)

Skřivánek: pátek 13.30 – 15.30 (sbormistryně Mgr. Jana Chmelařová)

Sborový zpěv je jako nepovinný předmět veden bezplatně.