Škola informuje

25. 8. 2021

Zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021

  1. ročníky 9.00 – 10.00 hod
  2. – 9. ročníky 8.00 – 9.00 hod

Obědy se v tento den vydávají od 10.00 do 13.00 hodin.