Škola informuje

17. 8. 2021

Žádanka na čipy a jejich platba

Vážení rodiče,

PROSÍME, kdo doposud neodevzdal ŽÁDANKU NA ČIPY prosíme co nejrychleji zaslat oskenované na email lenka.burvalova@zszavodumiru.cz

Zatím pouze 1. až 3. třída, 4.třídy dostanou informace 6.9.2021.

Kdo doposud nezaplatil …odeslat platbu do konce srpna !
Cena jednoho čipu je 100,- Kč (kdo neví kolik si napsal kusů čipů, může zaslat dotaz na email lenka.burvalova@zszavodumiru.cz).

Peníze za zvolený počet čipů (1ks/100Kč) zašlete na
účet ŠD 281 937 130 / 0300 co nejrychleji (do poznámky napište: jméno, příjmení
dítěte, třídu, počet čipů, které platíte, variabilní symbol: osobní číslo dítěte)

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce
identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a
daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Termín vydávání čipů sledujte na stránkách školy www.zszm.cz, kde
budou všechny informace upřesněny.

Žádanku na čipy naleznete ZDE.

Děkujeme Vám za spolupráci

ŠKOLNÍ DRUŽINA