Škola informuje

25. 8. 2021

Testování žáků

Na základě nařízení MŠMT a MZ bude provedeno 3x plošné preventivní testování žáků.

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží potvrzení o očkovaní (14 dní po 2. dávce), o negativním výsledku testu z odběrového místa nebo o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. 

Pokud zákonný zástupce (žák) testování odmítne, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole).

Testování bude probíhat 1. 9. (2. – 9. třídy), 2. 9. (1. třídy), 6. 9. a 9. 9. (všechny ročníky). Testování bude probíhat v kmenových třídách žáků samoodběrem antigenními testy z kraje nosu (je možno si přinést vlastní test, který je ale schválen MZ – doprovod zákonného zástupce). O to, aby byl průběh testování co nejhladší, se postarají naši pedagogičtí zaměstnanci.

Ve společných prostorech školy nosí žáci i zaměstnanci ochranný prostředek dýchacích cest. Ve třídě při výuce již ochranný prostředek mít nemusí.