Škola informuje

16. 6. 2021

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.
V následujícím období (září 2021) bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém
BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol
firmou NeurIT, https://www.bellhop.cz/pro-rodice/ .

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte
tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip
přiložíte k terminálu u dveří ŠD (hl.dveře u šaten) a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí
správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka
Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je
přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka,
která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní
jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě.
Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD,
na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Platby za čipy budou probíhat bezhotovostně. Peníze za zvolený počet čipů (1ks/100Kč) zašlete na
účet ŠD 281 937 130 / 0300 nejpozději do 30. 7. 2021 (do poznámky napište: jméno, příjmení
dítěte, třídu, a počet čipů, které platíte)

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce
identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a
daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Děti, které budou ze ŠD odcházet samostatně, dle údajů rodičů na zápisním lístku, tento čip
nepotřebují.
V případě zapomenutí čipu bude muset osoba vyzvedávající dítě vyplnit předávací formulář a poté
mu bude dítě předáno.

Termín vydávání čipů bude upřesněn na stránkách školy www.zszm.cz, kde
budou všechny informace upřesněny.

Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 30.6.2021 přímo vychovatelce
příslušného oddělení, nebo oskenované zaslat na email lenka.burvalova@zszavodumiru.cz .

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní
družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Žádanku na čipy naleznete > ŠKOLA > Ke stažení > Žádanka na čipy BELLhop

Zatím pouze 1. a 2. třídy.

Děkujeme Vám za spolupráci

ŠKOLNÍ DRUŽINA