Škola informuje

13. 5. 2021

Testování, provoz školy od 17. 5.

Od pondělí 17.5. nastupují do školy všechny ročníky na prezenční výuku.

Výuka probíhá dle rozvrhu.

Testování bude probíhat v prostorách ŠJ neinvazivními antigenními testy (bez přítomnosti zákonného zástupce). Odběr bude proveden z ústní dutiny.

Třídu bude doprovázet vyučující 1. hodiny, případně další hodiny. Děti budou čekat na vyučujícího ve třídě.

Pro jednotlivé třídy platí tyto časy testování:

6.30 – 7.15 – žáci ŠD průběžně

7.15 – 2. a 3. třídy (nástup do školy v 7.00 hodin)

7.30 – 6. třídy (nástup do školy v 7.20)

7.45 – 7. třídy (nástup do školy v 7.35)

8.00 – 1. a 4. třídy

8.15 – 5. třídy

8.30 – 8. třídy

8.50 – 9. třídy

Žák, který se nedostaví ze závažných důvodů k testování do 8.30 hodin, bude individuálně otestován (nahlásí se v kanceláři školy).

Děkuji za spolupráci,

Jarmila Staňková, ředitelka školy