Škola informuje

30. 4. 2021

Nástup žáků 2. stupně do školy, testování žáků od 3. 5.

Od 3. května nastupují nově do školy žáci 2. stupně v rotačním režimu.

Prezenční výuka v týdnu 3. – 7. května: 7. a 8. ročníky (6. a 9. ročníky pokračují v distanční výuce)

Prezenční výuka v týdnu 10. – 14. května: 6. a 9. ročníky (7. a 8. ročníky pokračují distančně)

Informace školní jídelny

V případě zájmu o oběd na pondělí objednejte oběd nejdéle v pátek do 10. hodin.

Testování žáků

Testování žáků 1. stupně bude od pondělí 3. května probíhat jednou týdně. Dnem testování je pondělí. Organizace testování zůstává stejná.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. V tyto dny mohou žáci přicházet do budovy školy od 7.25 hodin. V 7.35 hodin bude zahájeno testování žáků v kmenových třídách.

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

V případě nepřítomnosti žáka ve dnech testování bude žák testován v den příchodu do školy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) provedeného na odběrovém místě a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě – která musí obsahovat jméno a příjmení dítěte a datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).