Škola informuje

13. 10. 2020

Úplné zavření školy od 14. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

na základě vládního rozhodnutí dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření školy (vč. školní družiny a školní jídelny ) a k úplnému přechodu od prezenčního k distančnímu vyučování.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, probíhá přes MS Teams. Zadané práce budou učiteli hodnoceny, V případě neúčasti je nutné se řádně omluvit vyučujícímu, třídnímu učiteli..

Odhlášení stravy ve školní jídelně proběhlo automaticky.