Škola informuje

24. 9. 2020

Informace o vrácení peněz – příspěvku ŠD

Vážení rodiče, 
vrácení/ převedení peněz – příspěvku ŠD se týká pouze dětí, které v minulém roce navštěvovaly ŠD. Vracet se bude částka za nezapočaté měsíce – duben, květen, červen ( 600 Kč ) . Jakmile dítě navštěvovalo ŠD v měsíci červnu, vrací se pouze částka za duben, květen ( 400 Kč ). 

Pokud budete žádat o vrácení peněz za úplatu školní družiny za období, kdy nebyla škola v provozu z důvodu koronavirové krize, vyplňte písemnou žádost ve formě: 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………….. Třída: …………………………

Žádám o vrácení peněz za školní družinu za období: duben – červen duben – květen 

na účet číslo : …………………………………………………………………………………… 

………………………………….. Podpis

Vytištěnou a vyplněnou ​žádost předejte jakékoliv p. vychovatelce nejpozději do​ 16. 10. 2020. 


Žádost si můžete vyzvednout u jakékoliv p. vychovatelky, nebo vytisknout :